Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Hồ Bơi

Hồ bơi tại Suối khoáng nóng Tháp Bà - Tháp Bà Spa gồm hai hồ nước ấm nóng, hai hồ nước mát, và 2 hồ ngâm Jacuzzi
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Hồ bơi nước khoáng ấm
 • Nghỉ ngơi thư giãn, phơi nắng tự do
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Nhảy nào
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Luồng nước ấm nóng dội mạnh - cảm giác lạ thường
 • Không sợ !
 • Luồng nước nóng ấm mạnh mẽ tạo cảm giác sảng khoái kỳ diệu
 • Hồ bơi nước khoáng mát
 • Hồ bơi nước khoáng mát
 • Hồ bơi nước khoáng mát
 • Jacuzzzi
 • Hồ bơi nước khoáng ấm

Hỗ trợ

Phim giới thiệu

Tỷ giá ngoại tệ

Liên kết logo

Bộ Giao Thông Vận Tải
Bộ Xây Dựng
Đá trang trí & VLXD thông thường
Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam
Thanh tra Giao Thông Vận Tải
Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Cục hàng hải Việt Nam
Đăng kiểm Việt Nam
Cục Quản Lý Xây Dựng