Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Tắm phun mưa

Khu vực tắm phun mưa với nước ấm giúp cơ thể từ từ thích nghi với nhiệt độ nóng của bùn và nước khoáng nóng, qua đó hiệu quả thư giãn sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Khu vực tắm phun mưa xả bùn sẽ xả bớt lượng bùn trên cơ thể để khi ngâm khoáng nóng sau khi tắm bùn được thoải mái hơn
  • Tắm phun mưa
  • Tắm phun mưa
  • Tắm phun mưa
  • Tắm phun mưa
  • Tắm phun mưa
  • Tắm phun mưa
  • Phun mưa xả bùn
  • Phun mưa xả bùn
  • Phun mưa xả bùn
  • Phun mưa xả bùn

Hỗ trợ

Phim giới thiệu

Tỷ giá ngoại tệ

Liên kết logo

Bộ Giao Thông Vận Tải
Bộ Xây Dựng
Đá trang trí & VLXD thông thường
Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam
Thanh tra Giao Thông Vận Tải
Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Cục hàng hải Việt Nam
Đăng kiểm Việt Nam
Cục Quản Lý Xây Dựng