Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Thành quả đạt được

Những thành quả đạt được từ 1999 đến nay
 • Top 50 sản phẩm hàng đầu - Hội sở hữu trí tuệ 2007
 • Cúp vàng SHTT dịch vụ tắm bùn khoáng 2007
 • Cúp vàng hội nhập WTO 2007 LH các HKHKT VN
 • Top 100 Thương hiệu việt hội nhập WTO 2008
 • Sao Vàng đất Việt
 • Nhãn hiệu cạnh tranh nổi tiếng
 • Sao Vàng Nam Trung Bộ
 • Việt Nam - tốt nhất
 • Cúp vàng SP uy tín chất lượng 2007
 • Cúp vàng WTO
 • Doanh nghiệp uy tín chât lượng 2007
 • Thương hiệu việt 2007
 • Top ten thương hiệu Việt 2007
 • Phát triển cộng đồng - lãnh đạo doanh nghiệp
 • Top ten sản phẩm năm 2008 - LHCHKHKTVN
 • Top 200 Sao Vàng Đất Việt
 • Top 200 Sao Vàng Đất Việt
 • Nhãn hiệu Việt 2007
 • Thương hiệu Việt uy tín chất lượng 2007
 • Cúp vàng hội nhập WTO cho sản phẩm bùn khoáng vô cơ

Hỗ trợ

Phim giới thiệu

Tỷ giá ngoại tệ

Liên kết logo

Bộ Giao Thông Vận Tải
Bộ Xây Dựng
Đá trang trí & VLXD thông thường
Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam
Thanh tra Giao Thông Vận Tải
Cục đường thủy nội địa Việt Nam
Cục hàng hải Việt Nam
Đăng kiểm Việt Nam
Cục Quản Lý Xây Dựng