Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Thiết bị an toàn giao thông

Thiết bị an toàn giao thông
Các loại đinh phản quang, chóp nón, gờ giảm tốc cao su, băng rào,dải phân cách nhựa đảm bảo an toàn giao thông
Đinh phản quang 3M
  

Đinh phản quang YDM
 


Đinh phản quang Hàn Quốc


Chóp nón nhựa di động  có dán thêm dây phản quang tăng độ sáng cảnh báoDải phân cách nhựa


Gờ giảm tốc cao suGờ chặn bánh xe cao su


Băng rào cảnh báo công trình đang thi côngBack