Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Tiêu chuẩn 7887:2008 màng phản quang cho biển báo đường bộ

Tiêu chuẩn 7887:2008 màng phản quang cho biển báo đường bộ
Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ - Retroreflective sheeting for traffic control

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật và phương pháp thử áp dụng cho vật liệu màng phản quang mềm dẻo dùng cho báo hiệu đường bộ.

 

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng các tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).

 

TCVN 2101 Sơn – Phương pháp xác định độ bóng của màng

 

ASTM B 209M Specification for aluminum and aluminum-alloy sheet and plate [Metric]

(Yêu cầu kỹ thuật đối với tấm và màng nhôm và hợp kim nhôm).

  

ASTM E 308 Standard practice for computing the colors of objects by using the CIE system 

(Tiêu chuẩn thực hành sử dụng hệ thống CIE trong kỹ thuật máy tính về màu vật thể)

  

ASTM  E 810 Standard test method for coefficient of retro-reflection of retroreflective sheeting utilizing the coplanar geometry

(Phương pháp thử xác định hệ số phản quang của màng phản quang, sử dụng cấu hình đồng phẳng).

  

ASTM E 2153 Standard practice for obtaining bispectral photometric data for evaluation of fluorescent color

(Tiêu chuẩn thực hành để nhận được các dữ liệu quang phổ kép để đánh giá màu huỳnh quang).

  

ASTM E2301 Standard test method for daytime colorimetric properties of fluorescent retroreflective sheeting and marking materials for high visibility traffic control and personal safety applications using 45o normal geometry

(Phương pháp xác định các đặc tính màu ban ngày của màng phản quang huỳnh quang và các vật liệu vạch dấu cho kiểm soát giao thong có tầm nhìn cao và an toàn cho con người, sử dụng cấu hình chuẩn 45o).

  

ASTM G 7 Standard practice for atmospheric environmental exposure testing of nonmetallic materials

(Tiêu chuẩn thực hành để thử nghiệm các vật liệu phi kim loại khi tiếp xúc với môi trường xung quanh).

  

ASTM G 147 Standard practice for conditioning and handling of nonmetallic materials for natural and artificial weathering test 

(Tiêu chuẩn thực hành về bảo quản và vận chuyển các vật liệu phi kim loại đối với các phép thử đánh giá độ bền thời tiết tự nhiên và nhân tạo).

  

G 151 Standard practice for exposing nonmetallic materials in accelerated test devices that use laboratory light sources

(Tiêu chuẩn thực hành phơi mẫu vật liệu phi kim loại trong thiết bị thử nghiệm gia tốc, sử dụng nguồn sáng trong phòng thí nghiệm).

 

G 152 Standard practice for operating open fla

me carbone arc light apparatus for exposure of nonmetallic materials

(Tiêu chuẩn thực hành để vận hành thiết bị bức xạ hồ quang cacbon ngọn lửa hở để phơi mẫu phi kim loại).

 

3. Thuật ngữ, định nghĩa
Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ sau

 

3.1

Màng phản quang (retroreflective sheeting)
Tấm nhựa mỏng, phẳng, mềm, trong suốt, có các hạt thủy tinh dạng thấu kính hoặc vi lăng kính, có tính năng phản quang đồng đều trên toàn bộ bề mặt. Mặt sau của màng phản quang được phủ sẵn lớp kết dính để gắn kết với tấm kim loại sạnh làm biển báo hiệu đường bộ. Cấu tạo màng phản quang được chi tiết.

ket-cau-mang-phan-quang-3m-3900

Hình 1 - Cấu trúc của màng phản quang


3.2

Phản quang (reflection)

 Hiện tượng phản xạ ánh sang, trong đó các tia phản xạ có hướng gần trùng với hướng chiếu của tia sang gốc, đặc tính này luôn được duy trì khi thay đổi hướng chiếu của tia sáng gốc.

 

3.3

Hệ số phản quang (retroreflection coefficient)

Tỷ số giữa hệ số cường độ sáng của một mặt phản xạ ánh sang trên diện tích của chính mặt đó. Hệ số phản quang ký hiệu là  Candelas trên lux trên mét vuông (cd.lx-1.m-2).

 

3.4

Hệ số cường độ sáng (coefficient of luminous intensity)

Tỷ số của độ sang của bề mặt được nhìn từ một vị trí cụ thể (được chiếu sang theo một cách nhất định) và độ sang của bề mặt tráng phản xạ khuếch tán (được nhìn tự một vị trí tương tự).

 

3.5

Trục chiếu sáng (illumination axis)

Trục nối giữa vật phát sáng và tâm của bề mặt tấm thí nghiệm... (trích dẫn trong TCVN 7887:2008)

 

        Nhấp vào link để download tài liệu TCVN 7887:2008 đầy đủ:

 http://www.mediafire.com/?paadddcddrr19pd

Back