Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Dự án Lan Can Cầu

Dự án Lan Can Cầu
Phương Tuấn Sản Xuất và thi công LAN CAN Công trình Thủy Điện Đăk Re, Quảng Ngãi
Phương Tuấn sản xuất và thi công LAN CAN CẦU - công trình "SẢN XUẤT VÀ THI CÔNG LAN CAN CẦU THẠCH BÍCH"
Kết Cấu Thép Phương Tuấn sản xuất và thi công "Lan Can Cầu" - Công trình Cầu Đà Rằng" - Phú Yên