Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Giới thiệu chung

Giới thiệu chungPhương Tuấn chuyên sản xuất nhà thép tiền chế và các thiết bị an toàn giao thông như hộ lan mềm, biển báo, lan can cầu, sơn kẻ đường
Công ty TNHH Xây Dựng và Quảng Cáo Phương Tuấn được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) chứng nhận ISO 9001:2015
Phương Tuấn chuyên sản xuất kết cấu thép, nhà thép tiền chế và các thiết bị an toàn giao thông như hộ lan mềm, biển báo, lan can cầu, sơn kẻ đường