Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

thư ngỏ về điện năng lượng mặt trời của tổng công ty điện lực miền trung

thư ngỏ về điện năng lượng mặt trời của tổng công ty điện lực miền trung
Hai năm trở lại đây, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) quan tâm, xúc tiến đầu tư nguồn điện từ năng lượng mặt trời. Đây là bước đi phù hợp nhằm thực hiện hóa chủ trương của Chính phủ trong việc khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.
 Pin mặt trời hai mặt giúp nâng cao hiệu quả năng lượng
Back