Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Khe Co Giãn Răng Lược

Khe Co Giãn Răng Lược
Khe co giãn là khoảng trống giữa 2 đầu dầm để thừa ra nhằm tránh ứng suất nhiệt trong quá trình co giãn. Để cho xe chạy êm thuận và tránh hư hại cho nên phải lắp khe co giãn.
 I. Tổng quan về khe co giãn răng lược Phương Tuấn

Back