Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Các kiểu khung nhà thép tiền chế

Các kiểu khung nhà thép tiền chế
 Nhà thép tiền chế có rất nhiều khung thép khác nhau, ứng dụng tùy vào diện tích sử dụng và kết cấu của chủ đầu tư
 Những nhà thép tiền chế của Phương Tuấn được thiết kế để thoả mãn một cách chính xác yêu cầu của khách hàng. Hệ thống khung cơ bản nhất được miêu tả bên dưới. Thực tế, chúng tôi có thể chế tạo bất kỳ loại khung hình học nào. Hãy liên hệ với đại diện của Phương Tuấn để cung cấp những yêu cầu riêng biệt của bạn.

  • Khung một nhịp thông (CS)
  • Khung một mái dốc (SS)
  • Khung nhiều nhịp “1” (MS-1)
  • Khung nhiều nhịp “2” (MS-2)
  • Khung nhiều nhịp “3” (MS-3)
  • Khung nhiều mái dốc (MG)
  • Hệ mái riêng (RS)
  • Gian chái (LT)


Những hình dạng khung như trên là những loại khung thường được sử dụng. Tại Phương Tuấn, chúng tôi có thể sản xuất những loại khung không tiêu chuẩn khác, với bất kỳ hình dạng nào theo yêu cầu. 

Back