Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Tiêu chuẩn thép được dùng để sản xuất hộ lan tôn lượn sóng

Tiêu chuẩn thép được dùng để sản xuất hộ lan tôn lượn sóng
Thép CT38 có chiều dày 3 mm hoặc các mác thép tương đương có cơ tính có giới hạn bền kéo > 370Mpa, giới hạn chảy > 215Mpa và độ dãn dài > 18%
 
Back