Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Giới thiệu Carboncor Asphalt

Giới thiệu Carboncor Asphalt
Carboncor Asphalt là vật liệu rải đường dùng để làm áo đường bộ, vá ổ gà do trong quá trình xe chạy gây ra
 THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

THUẬN TIỆN CHO THI CÔNG

ĐẸP HƠN KHI LƯU THÔNG

 

Carboncor Asphalt là vật liệu rải đường dùng để làm áo đường bộ, vá ổ gà do trong quá trình xe chạy gây ra; ra đời năm 1999, công nghệ do nhà sáng chế người Anh phát minh dựa trên nguyên lý bền vững của nguyên tố Carbon, do đó  cường độ và độ bền luôn luôn ổn định theo thời gian.

 Sự thành công của công nghệ này đã đem đến nhiều giá trị cho cac công ty, các quốc gia trong lĩnh vực phát triển đường giao thông cũng như mang lại lợi ích tài chính.

 Carboncor Asphalt có khả năng thích ứng với các điều kiện thời tiết bao gồm cả nhiệt độ cao hoặc ẩm

 Carboncor Asphalt thân thiện với môi trường, dễ thi công, bền vững, hiệu quả kinh tế cao và tạo ra một môi trường xanh, sạch, đẹp
 

Thành phần cấu tạo của Carboncor Asphalt

Vật liệu Carboncor Asphalt sử dụng 3 thành phần: đá, sít than sau sàng (rác than) cùng với nhũ tương đặc biệt. Liên kết dính bám và hình thành cường độ của Carboncor Asphalt được hình thành do phản ứng hóa học dưới tác dụng của nhũ tương đặc biệt và nguyên tử Carbon trong rác than, liên kết hóa học này làm cho vật liệu Carboncor Asphalt liên kết thành một khối bền vững với nền đường.

Các thành phần cấu tạo của Carboncor Asphalt

image013

image014_copy

image015

Sít than sau sàng (rác than)

Nhũ tương đặc biệt

Đá

Back