Phương Tuấn
"Chất lượng tiến độ
      quyết định thành công"

: phuongtuanpy@gmail.com

Ưu điểm mặt đường Carboncor Asphalt

Ưu điểm mặt đường Carboncor Asphalt
Đặc trưng các loại mặt đường bộ hiện nay

 1/ Mặt đường carboncor asphalt:

-    - Tuổi thọ mặt đường thông thường được thiết kế 15 năm. Theo yêu cầu thiết kế áo đường mềm.

-    - Cường độ mặt đường không bị thay đổi theo nhiệt độ và thời tiết. Tăng dần theo thời gian.

-    - Mặt đường ít bị hư hỏng dưới tác động của nhiệt độ, thời tiết, và độ bền cao khi tiếp xúc với nước nên khả năng nền bị hư hỏng do nước mặt  ngấm xuống gần như không có. Do đó, chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên thấp hơn so với mặt đường bê tông nhựa.

-    - Mặt đường carboncor asphalt được tổ chức thi công đơn giản, tạo độ nhám tốt hơn bê tông nhựa làm tăng chất lượng vận doanh, khai thác

-    - Khi xây dựng xong có thể thông xe sau từ 4-8 tiếng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

-    - Khi xảy ra hư hỏng thì công tác sửa chữa đơn giản

-    - Chi phí đầu tư ban đầu thấp

2.  2/ Mặt đường bê tông xi măng thông thường:

-   - Tuổi thọ mặt đường được thiết kế từ 15-20 năm

-   - Cường độ mặt đường bê tông xi măng cao và không thay đổi theo nhiệt độ, thích hợp với tất cả các loại xe, ổn định cường độ với ẩm và nhiệt

-    - Có khả năng chống bào mòn, hệ số bám giữa bánh xe và mặt đường cao, an toàn cho xe chạy.

-    - Do thời gian phục vụ tương đối dài, chi phí duy tu bảo dưỡng thấp, nên tổng giá thành xây dựng và khai thác của mặt đường bê tông xi măng có cao nhưng không cao hơn nhiều so với mặt đường bê tông nhựa

-    - Mặt đường bê tông xi măng thông thường tồn tại các khe nối, vừa làm phức tạp thêm cho việc thi công và duy tu bảo dưỡng, lại vừa ảnh hưởng đến chất lượng vận doanh, khai thác (xe chạy không em thuận, độ ồn cao). Khe nối lại là chỗ yếu nhất của mặt đường bê tông xi măng, là nơi dễ thấm nước làm hư hỏng móng và nền đường khiến cho chúng dễ bị phá hoại ở cạnh và góc tấm

-    - Sau khi xây dựng xong, phải bảo dưỡng một thời gian mới cho phép thông xe (28 ngày) do vậy ít thích hợp đối với trường hợp nâng cấp mặt đường cũ, cần đảm bảo giao thông

-    - Khi mặt đường bê tông xi măng bị hưu hỏng thì rất khó sửa chữa, trong quá trình sửa chữa rất ảnh hưởng đến việc đảm bảo giao thông. Nâng cấp cải tạo mặt đường bê tông xi măng đòi hỏi chi phí cao, hoặc phải cào bóc để tăng cường mới bằng bê tông xi măng hoặc bê tông nhựa hoặc phải tăng cường lớp bê tông nhựa khá dày để tránh nứt phản ánh

-   - Chi phí xây dựng ban đầu đối với mặt đường bê tông xi măng cao hơn so với mặt đường bê tông nhựa và các loại mặt đường khác

3.  3/ Mặt đường bê tông xi măng cáo phủ lớp carboncor asphalt lên trên:

-    - Tuổi thọ mặt đường được thiết kế từ 15-20 năm

-   - Cường độ mặt đường cao và không thay đổi theo nhiệt độ, thích hợp với tất cả các loại xe, ổn định cường độ đối với ẩm và nhiệt

-    - Hệ số bám giữa bánh xe và mặt đường cao, an toàn cho xe chạy

-    - Khắc phục được tình trang mặt đường không êm thuận do các khe nối và giảm độ ồn khi xe chạy, làm giảm chi phí duy tu  bảo dưỡng, lại vừa nâng cao chất lượng vận doanh, khai thác. Ngăn nước thấm qua khe nối làm hư hỏng móng và nền đường.

-    - Thích hợp đối với trường hợp nâng cấp mặt đường cũ là bê tông xi măng, cần đảm bảo giao thông.

-    - Làm lớp ngăn cách giữa tấm bê tông xi măng với nhiệt độ không khí làm giảm sự phá hủy các tấm bê tông xi măng bị do mòi khi giản nở vì nhiệt. Qua đó giảm đáng kể chi phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

-   - Chi phí xây dựng ban đầu đối với  mặt đường này cao hơn với mặt đường bê tông xi măng, bê tông nhựa và các loại mặt đường khác.

4.  4/ Mặt đường láng nhựa:

-    - Tuổi thọ mặt đường được thiết kế là 7 năm

-    - Cường độ mặt đường thấp, và phụ thuộc và nhiệt độ hay bị xô, dồn và hình thành các vệt lõm

-   - Thi công có sử dụng nhiệt, có phải tưới nhựa dính bám trước khi thi công, độc hại với môi trường, phụ thuộc và thời tiết và nhiệt độ

-    - Mặt đường khi đưa vào khai thác có lượng bụi lớn

-   - Trong quá tình sử dụng thì 4 năm bắt đầu phải tiến hành duy tu sửa chữa, mặt đường khi đưa vào sử dụng bị bụi bẩn. Mặt đường này có chi phí sữa chữa lớn.

-    - Sau khi thi công cần có thời gian để nhựa đường nguội về nhiệt độ không khí mới có thể thông xe được

-    - Khi xảy ra hư hỏng thì công tác sữa chữa đơn giản

-    - Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn mặt đường carboncor asphalt.

5.  5/ Mặt đường bê tông nhựa:

-    - Tuổi thọ mặt đường thông thường được thiết kế là 15 năm. Theo yêu cầu thiết kế áo đường mềm

-   - Thi công có sử dụng nhiệt, có phải tưới nhựa dính bám trước khi thi công, độc hại với môi trường, phụ thuộc vào thời tiết và nhiệt độ. Trong khi thi công đòi hỏi nhân công có tay nghề cao, máy móc thiết bị phức tạp

-    - Trong quá trình sử dụng bề mặt đường cường độ thay đổi phụ thuộc vào thời tiết và nhiệt độ, hay bị xô, dồn và hình thành các vệt lõm. Độ nhám mặt đường thấp hơn so với mặt đường carboncor asphalt. Chi phí duy tu sửa chữa thường xuyên lớn

-    - Sau khi thi công cần có thời gian để nhựa đường nguội về nhiệt độ không khí mới có thể thông xe được

-    - Khi xảy ra hư hỏng thi công tác sữa chữa đơn giản

-    - Chi phí đầu tư ban đầu cao hơn mặt đường Carboncor asphalt

Back